Назад
Публікація
Опубліковано: 5.13.2019
Автор: Креативний директор
Практика:
Професіонал:
Кейс:

Чого чекати від нового Кодексу України з процедур банкрутства?

20 квітня 2019 р. в газеті «Голос України» опубліковано Кодекс України з процедур банкрутства. Цей нормативно-правовий акт встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс України з процедур банкрутства складається з чотирьох книг, розмежованих за сферою регулювання:

Книга перша. «Загальна частина», що визначає:

 • терміни, що використовуються в Кодексі;
 • законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство;
 • повноваження й порядок діяльності державного органу з питань банкрутства;
 • заходи щодо запобігання банкрутству боржника – юридичної особи та позасудові процедури;
 • порядок санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;
 • судові процедури, які застосовуються щодо боржника;
 • порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник;
 • юрисдикцію, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство;
 • порядок оскарження судових рішень у процедурі банкрутства.

Книга друга. «Арбітражний керуючий», що визначає організацію діяльності арбітражного керуючого, права та обов’язки арбітражного керуючого, відповідальність, контроль за його діяльністю, припинення діяльності, тощо. Також відображено порядок створення, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Книга третя. «Банкрутство юридичних осіб» визначає порядок та підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство,забезпечення вимог кредиторів, визнання недійсними правочинів боржника, правонаступництво. Окремі розділи книги регулюють наступні питання:

 • розпорядження майном боржника;
 • санації боржника;
 • ліквідаційна процедура;
 • продаж майна в провадженні у справі про банкрутство;
 • закриття провадження у справі про банкрутство;
 • особливості провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників та провадження у справах про банкрутство, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства.

Книга четверта. «Відновлення платоспроможності фізичної особи». Загальні положення цієї Книги визначають діяльність арбітражного керуючого у справах про неплатоспроможність фізичної особи та підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Четверта Книга також містить розділи щодо:

 • відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;
 • реструктуризації боргів боржника;
 • визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника;
 • наслідків закриття провадження у справі про банкрутство;
 • провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій фізичних осіб.

Кодекс України з процедур банкрутства набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і, відповідно до прикінцевих та перехідних положень, вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом, а саме з 21 жовтня 2019р.

Положення, що визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, вводяться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Кодексом.

Таким чином, учасники проваджень у справах про банкрутство мають час щоб адаптуватись до новел Кодексу з процедур банкрутства, зокрема, в частині змін вимог щодо реалізації майна (майнових прав) банкрута та дослідити новий для законодавства порядок банкрутства фізичних осіб.

Пов’язані новини

Публікація
Відшкодування збитків у кримінальному провадженні
Читати
Q&A
Публікація
Q&A: найчастіші питання щодо неплатоспроможності фізичних осіб та відповіді на них
Читати
Публікація
Антикорупційна спрямованість Кодексу України з процедур банкрутства
Читати
Публікація
Проблемні питання правозастосування норм Кодексу України з процедур банкрутства щодо відшкодування основної грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого у справах про банкрутство
Читати
Публікація
Практика відмови суду у безпідставному відстороненні арбітражного керуючого від виконання повноважень у справі про банкрутство – необхідний та правильний шлях правозастосування судами ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства
Читати
Публікація
Відновлення платоспроможності фізичної особи
Читати
Публікація
Визнання недійсними правочинів боржника у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Основні аспекти та проблематика
Читати
Публікація
Захист прав заставного кредитора в процедурі банкрутства. Новели захисту прав заставних кредиторів за Кодексом України з процедур банкрутства
Читати
Публікація
Кодекс з процедур банкрутства (PDF)
Читати
Публікація
Політика конфіденційності
Читати