Назад
Публікація
Опубліковано: 5.22.2019
Автор: Креативний директор
Практика:
Професіонал:
Кейс:

Політика конфіденційності

Клієнт юридичної компанії “Правова константа” надає персональну інформацію про себе виключно на підставі договору про надання юридичної допомоги (далі – договір) між юридичною компанією “Правова константа” (далі “КОМПАНІЯ”) та Клієнтом.

Відомості, які прямо чи опосередковано відносяться до справ (доручень) Клієнта, за винятком ситуацій, коли Клієнт на підставі повної інформації дає згоду на розкриття інформації, або коли таке розкриття витікає з доручення на представництво, або у випадках прямо передбачених Законом, є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню.

Умови конфіденційності поширюються і на будь-які результати праці спеціаліста КОМПАНІЇ, включаючи матеріали, які спеціаліст або його помічники зібрали при підготовці або проведенні справ Клієнта (виконанні його завдань). КОМПАНІЯ нікому не передає і не розголошує персональну інформацію про Клієнта. КОМПАНІЯ має право розкрити і передати персональну інформацію третім особам тільки в тому випадку, якщо це вимагає українське або міжнародне законодавство і/або органи влади з дотриманням законної процедури.

У випадку, якщо Клієнт передасть сам або створить умови третім особам для отримання його конфіденційної інформації або результатів праці спеціаліста КОМПАНІЇ, включаючи матеріали, які спеціаліст або його помічники зібрали при підготовці або проведенні справ Клієнта (виконанні його завдань), внаслідок чого, інформація про справи Клієнта та/або результати праці спеціаліста стануть відомі третім особам і будуть використані (або можуть бути використані) проти інтересів Клієнта, відповідальність за будь-які негативні наслідки, пов’язані з цим, покладаються виключно на Клієнта.

КОМПАНІЯ забезпечує захист персональних даних про Клієнта, якими вона володіє, відповідно до законодавства України з питань захисту персональних даних. КОМПАНІЯ вживає відповідних заходів для забезпечення безпеки персональної інформації Клієнта від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Однак, метод передачі інформації та метод її зберігання в мережі Інтернет не може бути повністю безпечним, тому КОМПАНІЯ не гарантує абсолютну безпеку персональної інформації.

КОМПАНІЯ вправі вказувати у відкритих загальнодоступних джерелах інформацію про ділове співробітництво (партнерство) з Клієнтом, у тому числі шляхом розміщення загальної інформації про Клієнта, посилання на сайт Клієнта, при цьому предмет співробітництва може бути зазначений у загальних рисах, без вказівки істотних умов співпраці, таким як предмет надання послуг, фінансові умови, та ін., якщо інше прямо не передбачено договором.

Пов’язані новини

Публікація
Відшкодування збитків у кримінальному провадженні
Читати
Q&A
Публікація
Q&A: найчастіші питання щодо неплатоспроможності фізичних осіб та відповіді на них
Читати
Публікація
Антикорупційна спрямованість Кодексу України з процедур банкрутства
Читати
Публікація
Проблемні питання правозастосування норм Кодексу України з процедур банкрутства щодо відшкодування основної грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого у справах про банкрутство
Читати
Публікація
Практика відмови суду у безпідставному відстороненні арбітражного керуючого від виконання повноважень у справі про банкрутство – необхідний та правильний шлях правозастосування судами ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства
Читати
Публікація
Відновлення платоспроможності фізичної особи
Читати
Публікація
Визнання недійсними правочинів боржника у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Основні аспекти та проблематика
Читати
Публікація
Захист прав заставного кредитора в процедурі банкрутства. Новели захисту прав заставних кредиторів за Кодексом України з процедур банкрутства
Читати
Публікація
Кодекс з процедур банкрутства (PDF)
Читати
Публікація
Політика конфіденційності
Читати